Петров, Л., Е. Бичоку, И. Нейков. Сравняване на физическото развитие, двигателните качества и технически умения между юноши баскетболисти от България и Албания. Научни трудове на Русенския университет, 2008, том 47, серия 5.4. с. 127-129, ISSN 2603-4123 (on-line), COBISS.BG-ID 1283070948


Петров, Людмил (2008) Петров, Л., Е. Бичоку, И. Нейков. Сравняване на физическото развитие, двигателните качества и технически умения между юноши баскетболисти от България и Албания. Научни трудове на Русенския университет, 2008, том 47, серия 5.4. с. 127-129, ISSN 2603-4123 (on-line), COBISS.BG-ID 1283070948 Научни трудове на Русенския университет, 2008, том 47, серия 5.4. с. 127-129, ISSN 2603-4123 (on-line), COBISS.BG-ID 1283070948


 Изследвания на физическото развитие, двигателните качества и технически умения между юноши баскетболисти
  Статия
 баскетбол, юноши, физическо развитие, двигателни качества, технически умения


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3872
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/