Georgiev, G., M. Aleksandrovic, L. PETROV (2008) "Definisanje i uporedenje motorickih struktura izmedu 12-godisnjih ucenika i ucenica"


Петров, Людмил (2008) Georgiev, G., M. Aleksandrovic, L. PETROV (2008) "Definisanje i uporedenje motorickih struktura izmedu 12-godisnjih ucenika i ucenica" GLASNIK ANTROPOLOSKOG DRUSTVA SRBIJE


 Definisanje i uporedenje motorickih struktura izmedu 12-godisnjih ucenika i ucenica
  Статия
 motorickih struktura, 12-godisnjih ucenika i ucenica,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3871
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/