Разбирането – иманентен компонент на критическото мислене. – Психология журнал, 2008, №. 45 с. 11-16, ISSN 1312-3777, http://psychologyjornalbg.com


Кръстева, Антония (2008) Разбирането – иманентен компонент на критическото мислене. – Психология журнал, 2008, №. 45 с. 11-16, ISSN 1312-3777, http://psychologyjornalbg.com сп. Психология журнал, бр. 45 с. 11.


 В статията се акцентира върху един от основните компоненти на критическото мислене - разбирането.
  Статия
 критическо мислене
 Издадено
  3860
 Антония Кръстева

1. Булева, М. За изучаването на музикалната хармония - теоретични, методологични и методически аспекти. Пловдив, Астарта, 2017, с. 68, ISBN: 987-954-350-250-9 COBISS.BG-ID 1283781604

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/