Точки в мрежа с условия за минималност


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2008) Точки в мрежа с условия за минималност Издателство на ВТУ


 -
  Монография
 мрежа, точки в мрежа, условие за минимален брой


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  3855
 Юлиана Дошкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/