Екзактен профил на педагогическите способности на учителя по техника и технологии.В. Търново. Майски четения - Дни на науката, 2008, СУБ, кл. В. Търново.


Гайдова, Радка (2008) Екзактен профил на педагогическите способности на учителя по техника и технологии.В. Търново. Майски четения - Дни на науката, 2008, СУБ, кл. В. Търново. Майски четения - Дни на науката, 2008, СУБ, кл. В. Търново


 От структурността на индивидуалните и общите педагогически способности на учителя е очертан актуално развиващ се профил на специалните педагогически способности на учитела по техника и технологии.
  Доклад
 учител, педагогически способности, техника, технологии
 Издадено
  3838
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/