Съдържателни доминанти на шестте "К" в обучението по конструиране


Гайдова, Радка (2008) Съдържателни доминанти на шестте "К" в обучението по конструиране сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2008


 В статията се извеждат доминантите на съдържанието на шестте "К" и се анализират взаимовръзките в които те се структурират в обучението по конструиране в предучилищна възраст.
  Статия
 деца, конструиране, съдържание, доминанта, шест"К"
 Издадено
  3837
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/