Шестте "К" на технологичната грамотност в предучилищна възраст


Гайдова, Радка (2008) Шестте "К" на технологичната грамотност в предучилищна възраст Предучилищно възпитание,2 2008


 В статията е развита идеята за " шестте "К" ", и техния принос и значение за обучителните процеси по технически дейности при 3-7-годишните деца. В интегрираността си те им помогат да изграждат адекватна за развитието си техническа грамотност, а тя е първоосновата върху която всеки индивид от детска възраст като усвоява знания за техниката и технологиите, натрупва адекватна на времето в което живее и се развива технологична култура.
  Статия
 деца, техника, технологии, техническа грамотност, технологична култура, шест"К"
 Издадено
  3836
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/