Приносите на доц. д-р Маргарита Каменова


Гайдова, Радка (2008) Приносите на доц. д-р Маргарита Каменова Предучилищно възпитание, 2008, COBISS.BG-ID - 1182210020


 Статията е посветена на годишнина на доц. д-р Маргарита Каменова и на нейните приноси за развитие на предучилищното възпитание и по-конкретно на нейните постижения за изясняване, осъвременяване и разбиране на проблематиката на детската конструктивно-техническа дейност.
  Статия
 предучилищно възпитание, конструктивно-технически дейности
 Издадено
  3835
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/