Формиране при 3-7-годишните деца разбиране за анализ на технически конструкции. Ловеч. Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка. сб. "Водим бъдещето за ръка", Ловеч, 2008


Гайдова, Радка (2008) Формиране при 3-7-годишните деца разбиране за анализ на технически конструкции. Ловеч. Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка. сб. "Водим бъдещето за ръка", Ловеч, 2008 Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка "Водим бъдещето за ръка", Ловеч


 Докладът разглежда шестте "К" като опори за формиране разбиране за анализ на технически конструкции, осигуряващ тяхното достъпно възприемане, осмисляне и репродуциране от 3-7-годишните деца.
  Доклад
 деца, техника, конструкция, анализ, разбиране
 Издадено
  3834
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/