КОМПЛЕКТ ТАБЛА по конструктивно-технически дейности


Гайдова, Радка (2008) КОМПЛЕКТ ТАБЛА по конструктивно-технически дейности Моливко, Слово, В. Търново, 2008


 Служат като дидактично средство за онагледаване при възприемане на специализирани технически действия за обработване на материали за конструиране в детската градина и са нагледна опора за детето по време на практико-приложна конструкторска дейност.
  Учебник / Учебно помагало
 технически материали, технологични операции, обработване
 Издадено
  3833
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/