Техниката "оригами" в обучаващата система по конструктивно-технически дейности " Мога да направя сам..."


Гайдова, Радка (2007) Техниката "оригами" в обучаващата система по конструктивно-технически дейности " Мога да направя сам..." НПК, 125 години предучилищно възпитание в България, Свищов, 2007


 В настоящият доклад се представя теоретико-практическата основа на обучението по техниката "оригами" в дидактична система " Мога да направя сам..." от поредица "Моливко" за деца от предучилищна възраст.
  Доклад
 деца, конструиране, оригами, система, похват, подход
 Издадено
  3832
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/