Ресурси на техническата дейност за развитие на моторните умения на децата в контекста на подготовката за училище. В. Търново, ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2007


Гайдова, Радка (2007) Ресурси на техническата дейност за развитие на моторните умения на децата в контекста на подготовката за училище. В. Търново, ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2007 сп. Педагогически алманах, ВТУ, 2007, ISSN - 1310-358X, COBISS.BG-ID - 1181117924


 Конструктивно-техническата дейност учи детето да действа с ръце и така му помага да развива собствена мисъл и логика. Взаимодействието и координацията между двигателния и познавателния елементи, съдържа ресурси за укрепване на специализирани моторни умения, значими за усвояване на различни приложни дейности, както и на писане на букви, цифри и други графични елементи в началното училище.
  Статия
 дете, конструиране, движение, действие, мислене, писане
 Издадено
  3831
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/