„Съвременни аспекти в методическата система на проф. Иван Пеев при солфежното обучение на предучилищните педагози”


Начева-Маркова, Нина (2006) „Съвременни аспекти в методическата система на проф. Иван Пеев при солфежното обучение на предучилищните педагози” Сб. Доклади от Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”, 2006, стр. 130-135


 За оптимизиране на музикално-възпитателната работа е необходимо усвояване и преосмисляне на положителния педагогически опит. Адаптирането му към съвременната практика допринася за обогатяване на традицията, позволява и осигурява ефективност на учебния процес. Що се отнася до подготовката на предучилищните учители в сферата на солфежната подготовка, ще се позовем на педагогическия опит на проф. Иван Пеев.
  Доклад
 съвременни аспекти, учебен процес


Хуманитарни науки

Humanities

 
  3825
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/