Le vers couronne l'oeuvre


Христов, Паисий (1993) Le vers couronne l'oeuvre in Marguerite Yourcenar et les civilisations, Veliko Tirnovo,1993.


 -
  
 -
 
  382
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/