Н. Първанов "Историческо развитие на тениса на маса"


Първанов, Недко (2004) Н. Първанов "Историческо развитие на тениса на маса" сб. ВТУ "Образованието в глобализиращия се свят"


 Проследяване периодите в развитието на тениса на маса.
  
 исторя ,тенис на маса ,развитие
 
  3816
 Недко Първанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/