Индивидуалното договаряне - нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство)


Здравкова, Боряна (2006) Индивидуалното договаряне - нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство) Начално образование. 2006, година XLVI, № 3, с. 44-48. ISSN 0204-4951


 Статията представя предимствата и възможностите за прилагане на една сравнително нова дидактическа технология, основана на принципа за взаимодействие между субектите на педагогическия процес. Индивидуалното договаряне, адаптирано към особеностите на началния етап на образователния процес, има ресурсите да бъде силен фактор не само за ефективно усвояване на знания и умания, а и за успешна социална адаптация на подрастващите.
  Статия
 модернизация, интерактивни техники, индивидуално договаряне


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  3799
 Боряна Здравкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/