Междукултурната комуникация в образователния процес/ Сб. Педагогически приноси. Велико Търново, 2005 г.


Гърмидолова, Мариана (2005) Междукултурната комуникация в образователния процес/ Сб. Педагогически приноси. Велико Търново, 2005 г. В. Търново


 Разгледани са проблеми на междукултурната комуникация в образователния процес
  Статия
 комуникация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3798
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/