М. МОЙНОВА, Г. ДАНЧЕВА. Пеят, скачат палците... Велико Търново: Слово, 2008 г., 48 с. ISBN 978-954-439-900-9; COBISS.BG-ID 1229489636


Гърмидолова, Мариана (2008) М. МОЙНОВА, Г. ДАНЧЕВА. Пеят, скачат палците... Велико Търново: Слово, 2008 г., 48 с. ISBN 978-954-439-900-9; COBISS.BG-ID 1229489636 ISBN 978-954-439-900-9; COBISS.BG-ID 1229489636


 предложени са упражнения и игри за развитието на моториката на ръцете на децата от предучилищна възраст
  Учебник / Учебно помагало
 моторика, развитие, дейност


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3797
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/