Диск по История на изобразителното изкуство 5 – 7 клас, София, АЗБУКИ-ПРОСВЕТА, 2008 г.


Гърмидолова, Мариана (2008) Диск по История на изобразителното изкуство 5 – 7 клас, София, АЗБУКИ-ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета


 Показани са снимки и репродукции, обхващащи периода Праисторическо изкуство - Възраждане
  Учебник / Учебно помагало
 изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3795
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/