Диск към учебника по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г.


Гърмидолова, Мариана (2007) Диск към учебника по изобразително изкуство за 6 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2007 г. София, Азбуки-Просвета


 Дискът подпомага и допълва работата с учебника по изобразително изкуство
  Учебник / Учебно помагало
 изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3794
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/