Диск към учебника по изобразително изкуство за 5 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2006 г.


Гърмидолова, Мариана (2006) Диск към учебника по изобразително изкуство за 5 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2006 г. София, Азбуки-Просвета


 Дискът е структуриран съобразно учебното съдържание на учебника по изобразително изкуство
  Учебник / Учебно помагало
 изобразително изкуство
 Издадено
  3793
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/