Книга за учителя по изобразително изкуство за 7 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2008 г.


Гърмидолова, Мариана (2008) Книга за учителя по изобразително изкуство за 7 клас. София, АЗБУКИ –ПРОСВЕТА, 2008 г. София, Азбуки-Просвета


 Дадени са методически указания как да се работи с учебника
  Учебник / Учебно помагало
 изобрзително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3792
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/