Les fonctions de COMME


Христов, Паисий (1982) Les fonctions de COMME Revue roumaine de linguistique, XXVII, 1, 1982, p. 71-77. ISSN, 0035-3957


 
  Статия
 -
 Издадено
  379
 Паисий Христов

2. Петрова, Маринела. Начини на изразяване на компаративно отношение в простото изречение на френски език според сравнителната дума. // CD Сборник от уеб конференция "Общуване без граници" по проект по Наредба 9 "Платформа за езикова индустрия - експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода". Изд. „Абагар“, 2014. ISBN 978-619-168-073-3 Цит. на с. 251

1. Петрова, Маринела. Начини на изразяване на компаративно отношение в сложното изречение според съюзната връзка. //Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Изд. „Ивис“, 2013, 248-260. ISBN 978-954-2968-50-4 Цит. на с. 260.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/