Езикови структури. Пътища и граници на смисъла


Гърдев, Стефан (2008) Езикови структури. Пътища и граници на смисъла УИ "Св. св. Кирил и Методий", библиотека "Филология", свитък "Езикознание"


 Монографията съдържа анализи в областта на функционалната морфология, лингвистичната културология, лингвистика на текста, перспективи и проблеми на съвременните лингвистични дирения; хабилитационен труд, 2001-2007 г.
  Монография
 лингвистика, функционална морфология, собствено име, хуманитаристика, текст
 
  3778
 Стефан Гърдев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/