Общинска програма "Превенция на противообществените прояви и защита на децата от престъпни посегателства" Габрово: 2006 с.49


Минев, Тодор (2006) Общинска програма "Превенция на противообществените прояви и защита на децата от престъпни посегателства" Габрово: 2006 с.49 гр. Габрово


 Проект за превенция на детската престъпност - разработен и реализиран с организационната и финансова подкрепа на ощина Габрово
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 Детска престъпност, противообществени прояви, престъпни посегателства, защита


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  3773
 Тодор Минев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/