Речник на трудностите във френския език (564 стр.)


Христов, Паисий (2003) Речник на трудностите във френския език (564 стр.) ИК “Колибри”, София , 568 с., 2003, ISBN 954-529-279-2 COBISS.BG-ID 1041816548


 -
  
 -
 
  373
 Паисий Христов

2. Петрова, Маринела. Начини на изразяване на компаративно отношение в простото изречение на френски език според сравнителната дума. // CD Сборник от уеб конференция "Общуване без граници" по проект по Наредба 9 "Платформа за езикова индустрия - експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода". Изд. „Абагар“, 2014. ISBN 978-619-168-073-3 Цит. на с. 254

1. Петрова, Маринела. Начини на изразяване на компаративно отношение в сложното изречение според съюзната връзка. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева, Изд. "Ивис", 2013, с. 248-260. ISBN 978-954-2968-50-4 Цит. на с. 260

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/