Способы словообразования воинских званий в российских и в советских вооруженных силах


Хънтов, Владимир (2007) Способы словообразования воинских званий в российских и в советских вооруженных силах Материалы ХІ Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Варна, 17-23 сентября 2007 г. Том 1. София, 2007, с. 254-261. ISBN 978-954-580-213-3.


 В статията се разглеждат системите от военни звания, използвани в руските и съветските въоръжени сили от 16 век до днес. Изследват се словообразувателните начини, както и някои особености на мотивираните и мотивиращите думи. По-детайлно е анализирана ролята на абревиацията в посочените системи.
  Доклад
 система персональных воинских званий; способ словообразования; вооруженные силы


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  3726
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/