Речник на френските синоними и антоними (382 стр.).


Христов, Паисий (2001) Речник на френските синоними и антоними (382 стр.). ИК “Колибри”, София, 2001, ISBN 954-529-169-9 COBISS.BG-ID 1036654564


 -
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 -
 
  372
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/