Problemen die Bulgaarse studenten bij de verwerving van de Nederlandse taal hebben


Ковачева, Гергана (2008) Problemen die Bulgaarse studenten bij de verwerving van de Nederlandse taal hebben Nedrlandica IV - De beste vriend van de zomercursus


 При овладяването на нидерландския език студентите, които го изучават срещат определени трудности. По този начин се срещат типични грешки, които се дължат на различни причини. Предмет на настоящото изследване са проблемите на българските студенти при овладяването на нидерландския език.
  
 problemen, verwerving, Nederlandse taal
 
  3718
 Гергана Ковачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/