Кучето в немски и нидерландски фразеологизми


Ковачева, Гергана (2007) Кучето в немски и нидерландски фразеологизми Филологически сборник II * Велико Търново - Твер*


 Целта на изследването е да се проследят приликите и разликите между фразеологизмите в два сродни, но същевременно след Средновековието развили се по свой собствен път езика и причините за сходствата и различията межди тях.
  
 фразеологизми, куче, немски, нидерландски
 
  3717
 Гергана Ковачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/