Тереса от Авила и еросът на превода. Панорама, 2008 (год. ХХІХ), 4, с. 239-261. Print ISSN 0205-0012


Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Тереса от Авила и еросът на превода. Панорама, 2008 (год. ХХІХ), 4, с. 239-261. Print ISSN 0205-0012 сп. "Панорама"


 Езиково дисциплиниране през ХVІ в. и еросът на превода при Тереса от Авила
  Студия
 Тераса от Авила, превод, ерос


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3713
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/