Кратки бележки по философия


Бузов, Вихрен (2008) Кратки бележки по философия Враца :"Одри", 104 стр., ISBN 978-954-990-4536


 Учебното пособие представя в конспективна форма основните теми и проблеми на философията и съвременните философски изследвания. То е предназначено за студенти по социални и хуманитарни науки, които имат общ курс по философия или по специализирана философска дисциплина в тяхната програма. Може да се използва и от кандидат-студенти за подготовка за полагане на приемния изпит по философия.
  Учебник / Учебно помагало
 теория на познанието, метафизика, социална философия, практическа философия


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  3711
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/