Анри Троя, “Петър Велики” (342 стр.)


Христов, Паисий (2000) Анри Троя, “Петър Велики” (342 стр.) Рива, София


 Превод от френски език – П. Христов
  
 -
 
  371
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/