Problemes de la transposition linguistique


Христов, Паисий (1999) Problemes de la transposition linguistique Велико Търново: Presses universitaires de Veliko Tirnovo, 242 с., ISBN 954-524-202-7,


 Монографията представлява първото цялостно изследване на транспозицията като явление, проявяващо се на всички езикови нива: фонетично, словообразователно, морфо-синтактично, лексико-семантично, както и на нивото на текста, като конкретна реализация на транспозициите от предходните нива.
  Монография
 -
 Издадено
  370
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/