"Практическа логика или изкуството на аргументацията"


Бузов, Вихрен (1998) "Практическа логика или изкуството на аргументацията" Тетевен, "Христов и Христов"


 Университетски учебник по логика с акцент върху постиженията на съвременната логика в изследването на езика и човешката практическа дейност.
  Учебник / Учебно помагало
 умозаключение, логически закони, аргументация


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  3693
 Вихрен Бузов

1. Марков, С., 2004, Увод в онтологията, УИ “Св. св. Кирил и Методий”- в цитирана литература

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/