Изобразително изкуство, Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас, авторски колектив, (съавтор с Лучия Ангелова), София, издателство Просвета, 2005, 198-227 стр., ISBN 954 01 1822-0; COBISS.BG-ID 1044660708


Легкоступ, Пламен (2005) Изобразително изкуство, Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас, авторски колектив, (съавтор с Лучия Ангелова), София, издателство Просвета, 2005, 198-227 стр., ISBN 954 01 1822-0; COBISS.BG-ID 1044660708 издателство Просвета, София


 Тестови задачи и упражнения за IV-ти клас
  Учебник / Учебно помагало
 Тестови задачи, IV-ти клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3680
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/