Спрежение на френските глаголи


Христов, Паисий (1997) Спрежение на френските глаголи София, ИК “Колибри”, 1997, 208 с., ISBN 954-529-091-9 COBISS.BG-ID 1035669732


 Помагалото се състои от уводна теоретична част, посветена на особеностите на френската глаголна система, 100 таблици със спрежения на френски глаголи и списък на 7000 френски глагола , отнесени към различните типове спрежение.
  
 -
 
  368
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/