Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I - IV клас: С Арт и Цветльо в света на изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; София, издателство Просвета, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9; COBISS.BG-ID 1226957028


Легкоступ, Пламен (2007) Методически разработки на уроци по изобразително изкуство – I - IV клас: С Арт и Цветльо в света на изкуството (съавтор с Лучия Ангелова), книга за учителя; София, издателство Просвета, 2007, 152 стр, ISBN 978-954-01-2040-9; COBISS.BG-ID 1226957028 издателство Просвета, София


 Методически разработки на конкретни уроци (план-конспекти и сценарии) по изобразително изкуство – I - IV клас, книга за учителя
  Учебник / Учебно помагало
 уроци, изобразително изкуство, I - IV клас, книга за учителя


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3678
 Пламен Легкоступ

1. Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя. - // Електронно списание за наука, култура и образование. 2014, 2, с. 61- 66.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/