Изкуството и обучението по религия, книга (учебник), Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев,


Легкоступ, Пламен (2006) Изкуството и обучението по религия, книга (учебник), Велико Търново, изд. Фабер, 2006, 103 стр., ISBN 10: 954-775-665-9, ISBN 13: 978-954-775-655-7; COBISS.BG-ID 1243144420 рецензенти: доц. Димитър Попмаринов, доц. Пеньо Пенев, изд. Фабер, Велико Търново


 Книгата „Изкуството и обучението по религия” предоставя на читателите удивителната възможност да извършат занимателно пътешествие в света на някои от великите произведения на изобразителното изкуство, създадени от плеяда всепризнати автори като Рафаело, Тициан, Тинторето, Рембранд, Ел Греко... Предназначена е за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на изобразителното изкуство и теологията и е насочена към всички онези, които си задават въпроси от рода на: Какво говори Библията за изкуствата? Какво място заемат изкуството и красотата в нашия живот? Каква е връзката между изкуството и нашия духовен живот? Каква е връзката на изкуството с търсенето на истината и отношенията между доброто и злото? Не са ли изкуството и естетическото възпитание напразна загуба на време?
  Учебник / Учебно помагало
 Изкуството , религия


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  3675
 Пламен Легкоступ

6. Белчева, Весела. Детето, изкуството и чуждия език. В: Чуждоезиково обучение, 2014, № 6.

5. Легкоступ, Магдалена Маринова. Методически аспекти на обучението по религия. В. Търново: Фабер, 2013. 258 с.

4. Белчева, Весела. Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище. В. Търново: ИВИС, 2012. 162 с.

3. Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с.

2. 75. Димитров, Любен Йоакимов. За десет педагози и психолози – мои учители и колеги. София, 2009, с.427–458

1. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 275 стр., ISBN 978-954-639-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/