Христоматия по западноевропейска поезия (196 стр.) в съавторство с Гено Генов и Спас Николов.


Христов, Паисий (1985) Христоматия по западноевропейска поезия (196 стр.) в съавторство с Гено Генов и Спас Николов. Издателство на Великотърновския университет


 Христоматията е предназначена за студентите от ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, изучаващи дисциплината западноевропейска литература. Поместените преводи на стихотворения от френски, английски, немски и италиански поети са дело на студентите от кръжока по стихотворен превод при катедра Френска филология с ръководител доц. П. Христов (Атанас Сугарев, Василий Иванов, Марио Добчев), както и на изтъкнати наши преводачи като Спас Николов, Пенчо Симов, Владимир Свинтила, Драгомир Петров, Георги Мицков, Ди
  
 -
 
  366
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/