Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education integratrice", Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; Mons, Belgique, Universite de Mons-Hainaut, UMH, 2007, pp 83-93, D/2007/9708/1


Легкоступ, Пламен (2007) Legkostup, Pl., "L`education artistique au sein de l`education integratrice", Destination: Integration scolaire – approaches educatives belgo-bulgares, 115 стр, авторски колектив; Mons, Belgique, Universite de Mons-Hainaut, UMH, 2007, pp 83-93, D/2007/9708/1 Université de Mons-Hainaut, UMH, Belgique


 Монографичен сборник, издаден и публикуван на български и френски език от колектив. Посветен е на политиката за интеграцията в образователните практики. Моето участие разглежда изкуството и интегрираното обучение.
  Монография
 изкуството, интегрирано обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  3656
 Пламен Легкоступ

1. Легкоступ, Магдалена Маринова. Обучението по религия – диалог и инклузия. В. Търново: Фабер, 2012, ISBN 978-954-400-763-8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/