„Народът” и „публиката”: към социологията на френската класика на Ерих Ауербах”. - В: Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 456-468.ISBN 9789540724348


Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) „Народът” и „публиката”: към социологията на френската класика на Ерих Ауербах”. - В: Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 456-468.ISBN 9789540724348 Сб. "Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов"


 Ерих Ауербах, Германия 1933: "Народът" е мъртъв - да живее "публиката"
  Статия
 Ерих Ауербах, социология на литературата


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3651
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/