"Логика. Кратък курс"


Бузов, Вихрен (2001) "Логика. Кратък курс" Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 91 страници, ISBN 954-524-303-1


 Учебно помагало за студенти по философия, социални и хуманитарни науки. Конспективното изложение на проблемите на логиката е комбинирано с въпроси и задачи.
  Учебник / Учебно помагало
 семантика, логически закони, аргументи, доказателства


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  3645
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/