"Бележки по логика и философия на правото. Учебно пособие за студенти по право, философия и социални науки"


Бузов, Вихрен (2007) "Бележки по логика и философия на правото. Учебно пособие за студенти по право, философия и социални науки" Враца:Издателство "Одри", 2007, 120 стр, ISBN, 978-954-9904505


 Учебно пособие, което в конспективна форма излага основните проблеми в съвременните дискусии върху философията на правото и правната логика. В него се съдържат кратки изложения по темите, въпроси и текстове за дискусия.
  Учебник / Учебно помагало
 философия на правото, правна логика, типове битие на правото, правни норми


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  3644
 Вихрен Бузов

1. Вълчев, Д., Валидност и легитимност в правото, София: Ciela, 2013, с.54, ISBN 978-954-28-1246-3, COBISS - 1258258916

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/