Guide d`orthographe francaise


Христов, Паисий (1993) Guide d`orthographe francaise Велико Търново:Издателство на ВТУ, 1993, 182 с. ISBN 954-524-033-4 COBISS.BG-ID 1084849892


 Помагалото по френски правопис се състои от две части. В първата са изложени основните принципи на френския правопис, които се илюстрират чрез откъси от художествената литература. Втората се състои от литературни откъси, които могат да се използват в семинарните занятия по правопис и превод
  Учебник / Учебно помагало
 -
 Издадено
  364
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/