"Логика на решенията или как да бъдем ефективни при вземането на решения"


Бузов, Вихрен (2007) "Логика на решенията или как да бъдем ефективни при вземането на решения" Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 116 стр., 2007, ISBN 978-954-524-575-6,


 Монографично изследване на логиката на решенията и основните стратегии (модели) за вземане на рационални решения. Анализирана е дискусията между основните подходи в съвременните логически изследвания върху решенията и е обоснована тезата, че логиката следва да се развива като социална наука, когато анализира решенията в общностен план.
  Монография
 решения, предпочитания, модели на рационалните решения


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  3636
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/