Светът на нормите: философско-логическо изследване


Бузов, Вихрен (2006) Светът на нормите: философско-логическо изследване Издателство "Одри", Враца, 174 страници, ISBN 9549904482


 Философско-логическо изследване на същността на нормите и нормативните системи. Анализирани са основните логически концепции за същността на нормите. Нормите се разглеждат като решения на нормативния авторитет - те се състоят от действие (перформатив) и пропозиционален израз на решението.
  Монография
 норми, нормативни системи, логика на нормите


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  3635
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/