Трите революции на княз Борис Първи и европейската интеграция на България


Хънтов, Владимир (2007) Трите революции на княз Борис Първи и европейската интеграция на България сп. “Наука”, бр. 5, 2007, стр. 30-33. София, ISSN 0861 3362.


 Влизането на България в Европейския съюз през 2007 г. може да се интепретира като нейната поредна реинтеграция в Европа. Голяма част от заслугата за тази реинтеграция е на княз Борис І. Още преди 1100 години със своята дейност той пръв легитимира присъствието на България на европейския континент, извоюва за нея достойно място в Европа, интегрира я по възможно най-добрия начин в общоевропейското духовно, културно и политическо пространство.
  Статия
 Княз Борис І; средновековна България; религиозна революция; културна революция; етногенетична революция


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  3629
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/