Стефанов, С. Ретроспективен анализ на научните изследвания по волейбол в специализираните издания “Въпроси на физическата култура” и “Наука и спорт”


Стефанов, Светослав (2000) Стефанов, С. Ретроспективен анализ на научните изследвания по волейбол в специализираните издания “Въпроси на физическата култура” и “Наука и спорт” Сборник трудове от Международна научна конференция "Физическото възпитание и спортът между два века", 27-28 октомври 2000 г., Велико Търново, Велико Търново: Бойка, с.121-126 ISBN - 954-775-004-6 COBISS.BG-ID - 1289650148


 Волейбол, изследване, анализ
  Доклад
 волейбол


Здравеопазване и спорт Спорт
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  3621
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/