Стефанов, С. Л. Петров, С. Томова, Н. Първанов. Организация за мултиспортове в спортната анимация на ВС „Русалка”.


Стефанов, Светослав (2006) Стефанов, С. Л. Петров, С. Томова, Н. Първанов. Организация за мултиспортове в спортната анимация на ВС „Русалка”. Сб. Физическото възпитание и спортът в нашето съвремие, Бойка, В. Търново, с. 68-69. ISBN - 954-9689-35-2; 978-954-9689-35-8 COBISS.BG-ID - 1243053796


 
  Статия
 спортната анимация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  3614
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/